سایت در حال بارگذاری می باشد. لطفا کمی صبر کنید...

logo

×
آکادميک

رياضيات(ويژه معماري)

مشخصات دوره

درباره این دوره

در ابتدا مروري بر مفاهيم مقدماتي رياضيات خواهيم داشت سپس مفاهيم اصلي رياضيات دانشگاهي مانند تابع، حد و مشتق به دانشجويان آموزش داده مي شود، به علاوه تلاش مي شود تا براي دانشجويان معماري درباره کاربردهاي رياضيات در معماري و نقش رياضيات در شکل گيري تفکر خلاق براي يک معمار مطالبي بيان شود

سر فصل های دوره

زمان بندی جلسات افزودن جلسه‍‍

 • جلسه ( حضوري ) 1396/07/03 10:00   تا   12:00 ▶️
 • جلسه شماره 1 -----   تا   01:00 ▶️
 • جلسه شماره 2 -----   تا   01:00 ▶️
 • جلسه شماره 3 -----   تا   01:00 ▶️
 • جلسه شماره 4 -----   تا   01:00 ▶️
 • جلسه ( حضوري ) 1396/08/05 14:00   تا   16:00 ▶️
 • جلسه شماره 5 -----   تا   01:00 ▶️
 • جلسه شماره 6 -----   تا   01:00 ▶️
 • جلسه شماره 7 -----   تا   01:00 ▶️
 • جلسه ( حضوري ) 1396/09/02 14:00   تا   16:00 ▶️
 • جلسه شماره 8 -----   تا   01:00 ▶️
 • جلسه شماره 9 -----   تا   01:00 ▶️
 • جلسه شماره 10 -----   تا   01:00 ▶️
 • جلسه شماره 11 -----   تا   01:00 ▶️
 • جلسه شماره 12 -----   تا   01:00 ▶️
 • جلسه شماره 13 -----   تا   01:00 ▶️
 • جلسه شماره 14 -----   تا   01:00 ▶️
 • جلسه ( حضوري ) 1396/10/07 14:00   تا   16:00 ▶️
 • جلسه ( حضوري ) 1396/10/14 10:00   تا   11:30 ▶️
 • جلسه ( حضوري ) 1396/10/14 12:00   تا   13:30 ▶️
 • جلسه ( حضوري ) 1396/10/14 14:00   تا   15:30 ▶️

پرسش های متداول افزودن پرسش و پاسخ‍‍

فایل های مرتبط افزودن فایل‍‍