سایت در حال بارگذاری می باشد. لطفا کمی صبر کنید...

logo

×
آکادميک

رياضي معماري

مشخصات دوره

درباره این دوره

معرفي دوره:
• کاربردهاي رياضيات و هندسه در معماري به همراه انجام پروژه هاي عملي جهت درک بهتر دانشجويان از کاربردهاي رياضيات در معماري

سرفصل ها:
• مفاهيم مقدماتي رياضيات مانند تابع، مفاهيم مقدماتي آمار، تاريخچه رياضي در معماري و پروژه عملي

شيوه ارزشيابي:
• 10 نمره ميانترم و کلاسي
• 10 نمره پروژه

منابع پیشنهادی برای مطالعه

• 510 مساله حل شده در رياضيات پايه نوشته علايي-شهريان
• فرم، فضا نظم، چينگ فرانسيس ، دانشگاه تهران

سر فصل های دوره

زمان بندی جلسات

 • جلسه معارفه 1398/07/30 14:00   تا   16:00 ▶️
 • جلسه اول 1398/08/14 14:00   تا   16:00 ▶️
 • جلسه دوم 1398/09/13 12:00   تا   14:00 ▶️
 • ميان ترم 1398/09/19 14:00   تا   16:00 ▶️
 • پايان ترم 1398/10/10 15:00   تا   16:00 ▶️
 • جلسه شماره 1 -----   تا   01:00 ▶️
 • جلسه شماره 2 -----   تا   01:00 ▶️
 • جلسه شماره 3 -----   تا   01:00 ▶️
 • جلسه شماره 4 -----   تا   01:00 ▶️
 • جلسه شماره 5 -----   تا   01:00 ▶️
 • جلسه شماره 6 -----   تا   01:00 ▶️
 • جلسه شماره 7 -----   تا   01:00 ▶️
 • جلسه شماره 8 -----   تا   01:00 ▶️
 • جلسه شماره 9 -----   تا   01:00 ▶️
 • جلسه شماره 10 -----   تا   01:00 ▶️
 • جلسه شماره 11 -----   تا   01:00 ▶️
 • جلسه شماره 12 -----   تا   01:00 ▶️