سایت در حال بارگذاری می باشد. لطفا کمی صبر کنید...

logo

×
آکادميک

رياضي معماري

مشخصات دوره

درباره این دوره

معرفي دوره:
• کاربردهاي رياضيات و هندسه در معماري به همراه انجام پروژه هاي عملي جهت درک بهتر دانشجويان از کاربردهاي رياضيات در معماري

سرفصل ها:
• مفاهيم مقدماتي رياضيات مانند تابع، مفاهيم مقدماتي آمار، تاريخچه رياضي در معماري و پروژه عملي

شيوه ارزشيابي:
• 10 نمره ميانترم و کلاسي
• 10 نمره پروژه

منابع پیشنهادی برای مطالعه

• 510 مساله حل شده در رياضيات پايه نوشته علايي-شهريان
• فرم، فضا نظم، چينگ فرانسيس ، دانشگاه تهران

سر فصل های دوره

زمان بندی جلسات

  • جلسه اول معارفه 1398/07/24 14:00   تا   16:00 ▶️
  • جلسه دوم 1398/08/01 14:00   تا   16:00 ▶️
  • امتحان ميان ترم 1398/09/22 14:00   تا   16:00 ▶️
  • جلسه حضوري 1398/09/10 14:00   تا   16:00 ▶️
  • تحويل پروژه 1398/10/01 14:00   تا   16:00 ▶️