سایت در حال بارگذاری می باشد. لطفا کمی صبر کنید...

logo

×
آکادميک

رياضي عمومي يک

مشخصات دوره

سر فصل های دوره

زمان بندی جلسات افزودن جلسه‍‍

  • معرفي درس و کلاس و شيوه هاي کسب نمره -----   تا   00:05 ▶️
  • دامنه تابع -----   تا   00:30 ▶️
  • تساوي توابع، تابع زوج و فرد، يک به يک و متناوب -----   تا   00:36 ▶️
  • ترکيب و معکوس توابع، توابع خاص -----   تا   00:29 ▶️
  • نمودار توابع -----   تا   00:23 ▶️
  • مشتق جلسه اول -----   تا   00:24 ▶️
  • مشتق جلسه دوم -----   تا   00:14 ▶️
  • مشتق جلسه سوم -----   تا   00:23 ▶️
  • مشتق جلسه چهارم -----   تا   00:23 ▶️

پرسش های متداول افزودن پرسش و پاسخ‍‍

فایل های مرتبط افزودن فایل‍‍