سایت در حال بارگذاری می باشد. لطفا کمی صبر کنید...

logo

×
آکادميک

ترميم و تقويت سازه ها

مشخصات دوره

منابع پیشنهادی برای مطالعه

• ارزيابي عملکرد و روشهاي مقاوم سازي سازه هاي بتني (دکتر رهايي)
• دستورالعمل بهسازي لرزه اي ساختمانهاي موجود (نشريه شماره 360)
• آشنايي با روشهاي بهسازي لرزه اي ساختمانهاي موجود (دکتر محبي مقدم)

سر فصل های دوره

 • آشنايي با مفاهيم اوليه و تعاريف مرتبط با ترميم و تقويت سازه

 • شناخت انواع سيستمهاي مقاوم در برابر زلزله شامل قاب خمشي، بادبند، ديواربرشي

 • شناخت چگونگي ايجاد خرابيهاي مختلف در ساختمان

 • اقدامات اوليه اجرايي در ترميم شامل بازديد، بررسي نقشه ها و مطالعات فني

 • تشريح اجمالي روال انجام طرح تعمير و تقويت سازه ها

 • روشهاي اجرايي تقويت سازه هاي بتني در برابر زلزله شامل

 • اصلاح نامنظمي در سطح و ارتفاع، تقويت قابهاي خمشي

 • کاربرد ژاکتهاي بتني در ترميم و تقويت سازه ها

 • استفاده از تسمه هاي فولادي به صورت کلاف

 • تقويت با استفاده از مصالح FRP

 • مشخصات و جزييات مصالح کامپوزيت(FRP)

زمان بندی جلسات