سایت در حال بارگذاری می باشد. لطفا کمی صبر کنید...

logo

×
آکادميک

تاريخ شهر و شهرسازي جهان

مشخصات دوره

درباره این دوره

• شناخت چگونگي شکل گيري و تحول ساخت و سازمان کالبدي در ادوار مختلف
• شناخت عوامل طبيعي ؛اجتماعي؛اقتصادي و فرهنگي موثر بر کالبد شهر در پالايش روابط اجتماعي ، سياسي و فرهنگي در جامعه
• شناخت روشهاي رويارويي جوامع در هدايت و شکل دادن کالبد شهر در تاريخ
• اخذ روشهاي مناسب براي هدايت و کنترل کالبد شهر در وضع موجود و اينده

منابع پیشنهادی برای مطالعه

• تاريخ شکل شهر/تاليف جيمز موريس/ترجمه راضيه رضازادگان/انتشارات جهاد دانشگاهي
• تاريخ شهر و شهر سازي در جهان /دکتر حميدرضا عامري و مهندس صابر زند/انتشارات پيام نور

سر فصل های دوره

 • مقدمه نگاهي به نظريه هاي پيدايش و تحول شهرها

 • سير تحول شهرهاي جهان - دوران اوليه شهرهاي نخستين،عهد عتيق،قرون وسطي،رنسانس ...

زمان بندی جلسات

 • جلسه شماره 1 -----   تا   01:00 ▶️
 • جلسه شماره 2 -----   تا   01:00 ▶️
 • جلسه شماره 3 -----   تا   01:00 ▶️
 • جلسه شماره 4 -----   تا   01:00 ▶️
 • جلسه شماره 5 -----   تا   01:00 ▶️
 • جلسه شماره 6 -----   تا   01:00 ▶️
 • جلسه شماره 7 -----   تا   01:00 ▶️
 • جلسه شماره 8 -----   تا   01:00 ▶️
 • جلسه شماره 9 -----   تا   01:00 ▶️
 • جلسه شماره 10 -----   تا   01:00 ▶️
 • جلسه شماره 11 -----   تا   01:00 ▶️
 • جلسه شماره 12 -----   تا   01:00 ▶️
 • جلسه معارفه ( حضوري ) 1398/07/30 16:00   تا   17:30 ▶️
 • جلسه اول ( حضوري ) 1398/08/26 16:00   تا   18:00 ▶️
 • امتحان پايان ترم ( حضوري ) 1398/10/16 16:00   تا   18:00 ▶️