سایت در حال بارگذاری می باشد. لطفا کمی صبر کنید...

logo

×
آکادميک

رياضي عمومي

مشخصات دوره

درباره این دوره

در اين ابتدا مروري بر مفاهيم مقدماتي رياضيات خواهيم داشت سپس مفاهيم اصلي رياضيات دانشگاهي مانند تابع، حد و مشتق به دانشجويان آموزش داده مي شود.

شيوه ارزشيابي
10 نمره ميانترم و کلاسي
10 نمره امتحان پايان ترم که در دو نوبت برگزار مي شود

منابع پیشنهادی برای مطالعه

• 510 مساله حل شده در رياضيات پايه نوشته علايي-شهريان

سر فصل های دوره

  • معرفي تابع، مفهوم حد و پيوستگي

  • مشتق گيري

  • کاربردهاي مشتق

  • انتگرال گيري مقدماتي

زمان بندی جلسات