سایت در حال بارگذاری می باشد. لطفا کمی صبر کنید...

logo

×
آکادميک

اقتصاد شهري

مشخصات دوره

درباره این دوره

اقتصاد شهري يکي از رشته هاي اقتصاد است که در ان متخصصان سعي مي کنند با استفاده از ابزارهاي اقتصادي مسائل و مشکلات يک منطقه شهري را مورد بررسي و ارزيابي قرار دهند که در آن عوامل توليد شهري ، ميزان تمرکز فعاليت هاي توليدي ، توزيع در آمد در داخل و بين مناطق شهري ، چگونگي توزيع خدمات، مسائل درون شهري مورد بحث قرار ميگيرد

منابع پیشنهادی برای مطالعه

• اقتصاد شهري و منطقه اي – فيليپ مک کين – ترجمه دکتر سيد علي حسين پور و دکتر علي نجفي و ...
• راهبرد هاي عملياتي اقتصاد شهري با تاکيد بر مقالات اولين کنفرانس اقتصاد شهري ايران
هر دو کتاب از انتشارات موسسه قابل تهيه مي باشد.

سر فصل های دوره

  • تامين مالي و منابع درآمدشهري

  • سرمايه گزاري در شهر ها

  • اقتصاد حمل و نقل شهري

  • نقش فناوري هاي نوين در اقتصاد شهري(شهر الکترونيک)

  • اقتصاد محيط زيست شهري

  • اقتصاد مسکن ، زمينه کاربردهاي شهري آن

  • حاشيه نشيني و اقتصاد شهري

  • نقش گردشگري در اقتصاد شهري

  • مديريت يکپارچه شهري و پيامد هاي اقتصادي آن

  • توسعه پايدار شهري

زمان بندی جلسات