سایت در حال بارگذاری می باشد. لطفا کمی صبر کنید...

logo

×
آکادميک

رياضي عمومي 2

مشخصات دوره

سر فصل های دوره

 • 1- تابع (مفاهيم، دامنه، اعمال روي توابع)

 • 2- حد، پيوستگي و مجانب

 • 3- مشتق (چندجمله اي، مثلثاتي، ترکيب توابع)

 • 4- کاربردهاي مشتق (صعودي-نزولي، بهينه سازي، رسم نمودار)

 • 5- انتگرال و کاربردهاي آن

 • 6- کابردهاي هندسه در معماري

زمان بندی جلسات افزودن جلسه‍‍

 • معرفي درس و کلاس و شيوه هاي کسب نمره -----   تا   00:05 ▶️
 • دامنه تابع -----   تا   00:30 ▶️
 • تساوي توابع، تابع زوج و فرد، يک به يک و متناوب -----   تا   00:36 ▶️
 • ترکيب و معکوس توابع، توابع خاص -----   تا   00:29 ▶️
 • نمودار توابع -----   تا   00:23 ▶️
 • مشتق جلسه اول -----   تا   00:24 ▶️
 • مشتق جلسه دوم -----   تا   00:14 ▶️
 • مشتق جلسه سوم -----   تا   00:23 ▶️
 • مشتق جلسه چهارم -----   تا   00:23 ▶️

پرسش های متداول افزودن پرسش و پاسخ‍‍

فایل های مرتبط افزودن فایل‍‍