سایت در حال بارگذاری می باشد. لطفا کمی صبر کنید...

logo

×
آکادميک

سوانح طبيعي و سكونتگاههاي انساني

مشخصات دوره

سر فصل های دوره

زمان بندی جلسات افزودن جلسه‍‍

  • جلسه معرفي ( حضوري ) 1395/12/15 14:00   تا   16:00 ▶️
  • جلسه 1 -----   تا   01:00 ▶️
  • جلسه 2 -----   تا   01:00 ▶️
  • جلسه 3 -----   تا   01:00 ▶️
  • جلسه 4 -----   تا   01:00 ▶️
  • جلسه 5 -----   تا   01:00 ▶️

پرسش های متداول افزودن پرسش و پاسخ‍‍

فایل های مرتبط افزودن فایل‍‍