سایت در حال بارگذاری می باشد. لطفا کمی صبر کنید...

logo

×
آکادميک

ترميم و تقويت سازه ها

مشخصات دوره

سر فصل های دوره

 • اهميت و تأثير تعمير و تقويت در افزايش طول عمر و عملکرد ساختمانها

 • شناخت انواع سيستمهاي مقاوم در برابر زلزله شامل قاب خمشي، بادبند و ديوار برشي

 • شناخت چگونگي ايجاد خرابي هاي مختلف در ساختمانها

 • روشهاي اجرايي و ضوابط آيين نامه در تقويت سازه هاي بنايي، بتني، فلزي در برابر زلزله

 • شناخت مصالح نوين ترميم و تقويت و روش هاي نوين اجرايي

زمان بندی جلسات افزودن جلسه‍‍

 • جلسه 1 -----   تا   01:00 ▶️
 • جلسه 2 -----   تا   01:00 ▶️
 • جلسه 3 -----   تا   01:00 ▶️
 • جلسه 4 -----   تا   01:00 ▶️
 • جلسه 5 -----   تا   01:00 ▶️
 • جلسه 6 -----   تا   01:00 ▶️
 • جلسه 7 -----   تا   01:00 ▶️
 • جلسه 8 -----   تا   01:00 ▶️

پرسش های متداول افزودن پرسش و پاسخ‍‍

فایل های مرتبط افزودن فایل‍‍