سایت در حال بارگذاری می باشد. لطفا کمی صبر کنید...

logo

×
آکادميک

شناخت و تحليل فضاي شهري

مشخصات دوره

سر فصل های دوره

زمان بندی جلسات

 • جلسه شماره 1 -----   تا   01:00 ▶️
 • جلسه شماره 2 -----   تا   01:00 ▶️
 • جلسه شماره 3 -----   تا   01:00 ▶️
 • جلسه شماره 4 -----   تا   01:00 ▶️
 • جلسه شماره 5 -----   تا   01:00 ▶️
 • جلسه شماره 6 -----   تا   01:00 ▶️
 • جلسه شماره 7 -----   تا   01:00 ▶️
 • جلسه شماره 8 -----   تا   01:00 ▶️
 • جلسه شماره 9 -----   تا   01:00 ▶️
 • جلسه شماره 10 -----   تا   01:00 ▶️
 • جلسه معارفه 1398/07/30 17:00   تا   18:00 ▶️
 • جلسه اول 1398/08/29 18:00   تا   20:00 ▶️
 • جلسه دوم 1398/09/20 18:00   تا   20:00 ▶️
 • ميان ترم 1398/09/27 18:00   تا   20:00 ▶️
 • پايان ترم 1398/10/18 18:00   تا   20:00 ▶️