سایت در حال بارگذاری می باشد. لطفا کمی صبر کنید...

logo

×
آکادميک

اقتصاد شهري

مشخصات دوره

درباره این دوره

اقتصاد شهري يکي از رشته هاي اقتصاد است که در ان متخصصان سعي مي کنند با استفاده از ابزارهاي اقتصادي مسائل و مشکلات يک منطقه شهري را مورد بررسي و ارزيابي قرار دهند که در آن عوامل توليد شهري ، ميزان تمرکز فعاليت هاي توليدي ، توزيع در آمد در داخل و بين مناطق شهري ، چگونگي توزيع خدمات، مسائل درون شهري مورد بحث قرار ميگيرد

منابع پیشنهادی برای مطالعه

• اقتصاد شهري و منطقه اي – فيليپ مک کين – ترجمه دکتر سيد علي حسين پور و دکتر علي نجفي و ...
• راهبرد هاي عملياتي اقتصاد شهري با تاکيد بر مقالات اولين کنفرانس اقتصاد شهري ايران
هر دو کتاب از انتشارات موسسه قابل تهيه مي باشد.

سر فصل های دوره

 • تامين مالي و منابع درآمدشهري

 • سرمايه گزاري در شهر ها

 • اقتصاد حمل و نقل شهري

 • نقش فناوري هاي نوين در اقتصاد شهري(شهر الکترونيک)

 • اقتصاد محيط زيست شهري

 • اقتصاد مسکن ، زمينه کاربردهاي شهري آن

 • حاشيه نشيني و اقتصاد شهري

 • نقش گردشگري در اقتصاد شهري

 • مديريت يکپارچه شهري و پيامد هاي اقتصادي آن

 • توسعه پايدار شهري

زمان بندی جلسات

 • جلسه 1 -----   تا   01:00 ▶️
 • جلسه 2 -----   تا   01:00 ▶️
 • جلسه 3 -----   تا   01:00 ▶️
 • جلسه 4 -----   تا   01:00 ▶️
 • جلسه 5 -----   تا   01:00 ▶️
 • جلسه 6 -----   تا   01:00 ▶️
 • جلسه 7 -----   تا   01:00 ▶️
 • جلسه 8 -----   تا   01:00 ▶️
 • جلسه اول معارفه 1397/12/18 18:00   تا   20:00 ▶️
 • جلسه دوم 1398/01/29 16:00   تا   18:00 ▶️
 • جلسه سوم 1398/02/05 16:00   تا   18:00 ▶️
 • امتحان ميان ترم 1398/02/26 16:00   تا   18:00 ▶️