سایت در حال بارگذاری می باشد. لطفا کمی صبر کنید...

logo

×
آکادميک

سرمايه گذاري در بورس اوراق بهادار

مشخصات دوره

سر فصل های دوره

زمان بندی جلسات افزودن جلسه‍‍

 • جلسه شماره 1 -----   تا   00:24 ▶️
 • جلسه شماره 2 -----   تا   00:26 ▶️
 • جلسه شماره 3 -----   تا   00:25 ▶️
 • جلسه شماره 4 -----   تا   00:26 ▶️
 • جلسه حضوري ( حضوري ) 1395/12/16 10:00   تا   12:00 ▶️
 • جلسه شماره 5 -----   تا   01:00 ▶️
 • جلسه شماره 6 -----   تا   01:00 ▶️
 • جلسه شماره 7 -----   تا   01:00 ▶️
 • جلسه شماره 8 -----   تا   01:00 ▶️
 • جلسه شماره 9 -----   تا   01:00 ▶️
 • جلسه شماره 10 -----   تا   01:00 ▶️

پرسش های متداول افزودن پرسش و پاسخ‍‍

فایل های مرتبط افزودن فایل‍‍