سایت در حال بارگذاری می باشد. لطفا کمی صبر کنید...

logo

×
آکادميک

سرمايه گذاري در بورس اوراق بهادار

مشخصات دوره

درباره این دوره

هدف اين درس توسعه و گسترش دانش سرمايه‌گذاري است. به گونه‌اي که دانشجويان بتوانند با روش‌هاي نوين سرمايه‌گذاري و ارزيابي اوراق بهادار آشنا شوند و بدين‌ترتيب تصميمات سرمايه‌گذاري بهينه‌اي را اتخاذ کنند. بازارهايي که قدرت جذب سرمايه‌گذاران را داشته باشد و قيمت‌هاي اوراق بهادار نيز انعکاسي از اطلاعات واقعي موجود باشد در اين صورت مي‌تواند سرمايه‌هاي ناکارا را به درستي به سوي بخش‌هاي اقتصادي مولد هدايت کند.

سر فصل های دوره

 • محيط سرمايه‌گذاري

 • طبقات دارايي‌ها و ابزار مالي

 • نحوه معامله اوراق بهادار

 • مفاهيم ريسک و بازده

 • ريسک گريزي و تخصيص سرمايه به دارايي‌هاي ريسکي

 • قيمت و بازده اوراق قرضه

 • روش هاي تحليل در بورس اوراق بهادار: فني و بنيادي

زمان بندی جلسات افزودن جلسه‍‍

 • جلسه شماره 1 -----   تا   01:00 ▶️
 • جلسه شماره 2 -----   تا   01:00 ▶️
 • جلسه شماره 3 -----   تا   01:00 ▶️
 • جلسه شماره 4 -----   تا   01:00 ▶️
 • جلسه شماره 5 -----   تا   01:00 ▶️
 • جلسه شماره 6 -----   تا   01:00 ▶️
 • جلسه شماره 7 -----   تا   01:00 ▶️
 • جلسه شماره 8 -----   تا   01:00 ▶️
 • جلسه شماره 9 -----   تا   01:00 ▶️
 • جلسه شماره 10 -----   تا   01:00 ▶️
 • جلسه شماره 11 -----   تا   01:00 ▶️
 • جلسه شماره 12 -----   تا   01:00 ▶️

پرسش های متداول افزودن پرسش و پاسخ‍‍

فایل های مرتبط افزودن فایل‍‍