سایت در حال بارگذاری می باشد. لطفا کمی صبر کنید...

logo

×
آکادميک

جامعه شناسي شهري

مشخصات دوره

درباره این دوره

در اين درس به بررسي ريشه‌هاي تاريخي و مباني نظري جامعه‌شناسي شهري و نيز تحليل نظريه هاي مختلف در زمينه شهر، تغيير ساختار و کارکردهاي آن پرداخته مي شود. همچنين اثرات ناشي از رشد و گسترش شهرها بر روي نهادهاي مختلف اجتماعي مورد توجه قرار مي گيرد. در بخشي ديگر از درس، ضمن شناخت ويژگي هاي جامعه شهري از ديدگاه مورفولوژي به بررسي تفاوت هاي گروه هاي اجتماعي ساکن در شهرها و روستاها و نيز عوامل مؤثر بر شخصيت افراد ساکن در جوامع شهري، پرداخته مي شود. همچنين ونداليسم، جرم و خشونت در فضاهاي شهري و راهبردهاي مقابله با آثار سوء آن مورد توجه قرار گرفته و در نهايت نيز ضمن مروري بر ويژگي هاي اجتماعي گروه هاي ساکن در حاشيه شهرها، به بيان ويژگي هاي اجتماعي و فرهنگي جوامع ساکن در حاشيه کلانشهر مشهد بطور خاص، پرداخته مي شود.

سر فصل های دوره

زمان بندی جلسات افزودن جلسه‍‍

 • جلسه ( حضوري ) 1396/07/02 12:00   تا   14:00 ▶️
 • جلسه شماره 1 -----   تا   01:00 ▶️
 • جلسه شماره 2 -----   تا   01:00 ▶️
 • جلسه شماره 3 -----   تا   01:00 ▶️
 • جلسه شماره 4 -----   تا   01:00 ▶️
 • جلسه شماره 5 -----   تا   01:00 ▶️
 • جلسه شماره 6 -----   تا   01:00 ▶️
 • جلسه شماره 7 -----   تا   01:00 ▶️
 • جلسه شماره 8 -----   تا   01:00 ▶️
 • جلسه شماره 9 -----   تا   01:00 ▶️
 • جلسه شماره 10 -----   تا   01:00 ▶️
 • جلسه شماره 11 -----   تا   01:00 ▶️
 • جلسه شماره 12 -----   تا   01:00 ▶️
 • جلسه شماره 13 -----   تا   01:00 ▶️
 • جلسه ( حضوري ) 1396/10/03 14:00   تا   15:00 ▶️

پرسش های متداول افزودن پرسش و پاسخ‍‍

فایل های مرتبط افزودن فایل‍‍