سایت در حال بارگذاری می باشد. لطفا کمی صبر کنید...

logo

×
آکادميک

آمار

مشخصات دوره

سر فصل های دوره

 • 1- تابع (مفاهيم، دامنه، اعمال روي توابع)

 • 2- حد و پيوستگي و مجانب

 • 3- مشتق (چندجمله اي، مثلثاتي، ترکيب توابع و ...)

 • 4- کاربردهاي مشتق (صعودي-نزولي، بهينه سازي، رسم نمودار)

 • 5- مفاهيم آماري (پارامترهاي مرکزي و پراکندگي)

زمان بندی جلسات افزودن جلسه‍‍

 • مفاهيم اوليه -----   تا   00:15 ▶️
 • مفاهيم اوليه 2 -----   تا   00:18 ▶️
 • فصل دوم: مطالعه توصيفي -----   تا   00:20 ▶️
 • پارامترهاي مرکزي -----   تا   00:14 ▶️
 • پارامترهاي پراکتدگي -----   تا   00:44 ▶️
 • فصل سوم: طبقه بندي و توصيف هندسي -----   تا   00:23 ▶️
 • ادامه توصيف هندسي -----   تا   00:21 ▶️
 • فصل چهارم: آناليز ترکيبي و احتمال -----   تا   00:19 ▶️
 • جايگشت، ترتيب و ترکيب -----   تا   00:19 ▶️
 • فضاي نمونه -----   تا   00:09 ▶️
 • ادامه احتمال شرطي -استقلال پيشامدها -----   تا   -17:0 ▶️
 • فصل پنجم: متغيرهاي تصادفي- اميد و واريانس -----   تا   00:18 ▶️
 • فصل ششم: توزيع هاي خاص -----   تا   00:19 ▶️
 • ادامه جلسه ششم -----   تا   00:18 ▶️
 • جلسه شماره 19 -----   تا   00:17 ▶️

پرسش های متداول افزودن پرسش و پاسخ‍‍

فایل های مرتبط افزودن فایل‍‍