سایت در حال بارگذاری می باشد. لطفا کمی صبر کنید...

logo

×
آکادميک

برنامه ريزي مسکن

مشخصات دوره

سر فصل های دوره

زمان بندی جلسات افزودن جلسه‍‍

  • جلسه نخست -----   تا   00:30 ▶️
  • جلسه دوم -----   تا   00:30 ▶️
  • جلسه سوم -----   تا   00:30 ▶️
  • جلسه چهارم -----   تا   00:30 ▶️
  • جلسه پنجم -----   تا   00:30 ▶️

پرسش های متداول افزودن پرسش و پاسخ‍‍

فایل های مرتبط افزودن فایل‍‍